Home 2018-04-14T18:48:49+00:00

Zijnsintentie

De essentie van mijn gedachtegoed is dat elk mens een zijnsintentie heeft, iets unieks wat je bijdraagt ten gunste van andere mensen. Dat je door je zijnsintentie in werk tot uitdrukking te brengen, met energie, plezier, zingeving en vervulling aan het werk bent.
Het leven geeft je allerlei signalen om die bijdrage ten volle te kunnen leveren. Om je zijnsintentie te ontdekken, en om er volledig vanuit te werken, daar draagt de door mij ontwikkelde methodiek Quaning™ aan bij.

Jouw unieke bijdrage op de arbeidsmarkt

“Er vinden grote verschuivingen plaats in de arbeidsmarkt. Snelle technologische ontwikkelingen liggen daaraan ten grondslag. Bedrijven, organisaties, werkende mensen, allemaal ervaren ze de impact ervan.
Het stelt bedrijven en organisaties voor verschillende uitdagingen. Zoals het blijven aanpassen van haar aanbod aan de veranderende markt, het organiseren van het werk dat uitgevoerd moet worden, door wie specifiek en in welke vorm dat zal worden gedaan.
Het stelt mensen voor de uitdaging om zichzelf vanuit eigen verantwoordelijkheid, effectief en met vervulling te blijven inzetten in werk, in welke samenwerkingsvorm dan ook.
Dat betekent dat het voor alle partijen belangrijker is dan ooit om te weten wat jij kunt bijdragen door het werk dat je uitvoert.